Донација Министарства правде

„Министарство правде расписало је средином марта 2016. године Јавни конкрус за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења са циљем избора пројеката од јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и сл.). Конкурс је спровела Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција – тужилаштва, министарстава здравља, просвете, културе, рада и правде. На предлог Комисије, Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. јуна 2016. године усвојила Предлог пројеката, којима ће бити додељена средства.

Нa листи се налазе основне шкoлe, домови и центри за лица ометена у менталном развоју, Институт за неонатологију Београд, цeнтри зa сoциjaлни рaд, дoмoви здрaвљa, бoлницe, дoмoви зa стaрa лицa и гeрoнтoлoшки цeнтри, затим Цeнтaр зa зaштиту жртвa тргoвинe људимa, Рeпублички зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe, Удружeњe рoдитeљa-стaрaтeљa, дeцe и приjaтeљa дeцe oбoлeлe oд мaлигних бoлeсти, Бeoгрaдски фeстивaл цвeћa и други.“

( Текст преузет са сајта Министарства правде http://www.mpravde.gov.rs/)

На конкурс је пријављено више од 1500 пројеката, а средства су додељена за 67. Наша школа је добила донацију за пројекат „Санација игралишта за мале спортове у ИО Руњани“ . У Клубу посланика 6. јула 2016. године Министар правде Никола Селаковић је доделио уговоре о донацији добитницима. Том прилком уговор је потписала и директорка школе Снежана Стефановић.

Поред министра Селаковића, додели уговора присуствовали су и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, министар здравља Златибор Лончар, као и министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић.

Рок за реализацију пројекта је 1. септембар 2016.