ПочетнаДокументаЈавне набавке

Јавне набавке

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2016. годину Основне школе "Доситеј Обрадовић" Клупци можете преузети на следећем линку.

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. годину од 14.7.2016.

 

Јавна набавка - фебруар 2016 - Електрична енергија

Конкурсну документацију за јавну набавку можете преузети на следећем линку.

Конкурсна документација

 

Јавна набавка - јул 2016 - Енергетска ефикасност

Јавни позив и конкурсну документацију за јавну набавку можете преузети на следећем линку.

Јавни позив Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка - јул 2016 - Асфалтирање терена

Јавни позив и конкурсну документацију за јавну набавку можете преузети на следећем линку.

Јавни позив Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка - јул 2017 - Побољшање енергетске ефикасности

Јавни позив и конкурсну документацију за јавну набавку можете преузети на следећем линку.

Јавни позив Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка - јун 2018 - Опремање кабинета и видео надзор

Јавни позив, као и конкурсну документацију можете преузети на следећим линковима:

Позив за подношење понуда  Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка - јун 2018 - “Извођење радова на побољшању енергетске ефикасности заменом металних застакљених преграда и улазних врата вратима од шестокоморних ПВЦ профила и израда кровне конструкције на делу равног крова изнад улаза“

Јавни позив, као и конкурсну документацију можете преузети на следећим линковима:

Позив за подношење понуда  Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

Јавна набавка - јул 2018 - Набавка рачунарске опреме

Јавни позив, као и конкурсну документацију можете преузети на следећим линковима:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈНМВ 4/2018 “Извођење радова на побољшању енергетске ефикасности заменом металних застакљених преграда и улазних врата вратима од шестокоморних ПВЦ профила и израда кровне конструкције на делу равног крова изнад улаза“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Go to top

White-Abstract-Backgrounds