ПочетнаЗапослени

Запослени

Овде можете погледати списак запослених у нашој школи.

Директор школе

Име и презимеСтручна спрема
Снежана Стефановић ВСС

Секретар школе

Име и презимеСтручна спрема
Милена Игњатовић ВСС

Шеф рачуноводства

Име и презимеСтручна спрема
Вера Павловић ССС

Стручни сарадници

Име и презимеСтручна спремаРадно место
Мирјана Поповић ВСС Педагог
Ружица Полић ВШС Библиотекар
Дејан Павловић ВСС Педагог - приправник

Разредна настава

Име и презимеСтручна спремаОдељенско старешинство
Милена Богосављевић ВСС IV - 2
Драгица Ђукановић ВСС III - 2
Гордана Којић ВСС I - 2
Јасмина Лазић ВСС IV - 1
Биљана Митровић ВСС III - 1
Зорица Павловић ВШС I - 1
Гордана Пауновић ВСС II - 1
Драга Радмиловић ВШС III - 3, IV  - 3
Борис Стефановић ВСС продужени боравак
Гордана Тешић ВСС II - 2
Драгана Церовац ВСС I - 3, II - 3

Предметна настава

Име и презимеСтручна спремаНаставни предметОдељенско старешинство
Зорица Станојевић Реџа ВШС Српски језик VI - 1
Миленија Мићановић Петрушевска ВШС Српски језик V - 1
Добрица Павловић ВСС Математика
Ивана Љубинковић ВСС Математика VI - 3
Биљана Марковић ВСС Историја VI - 2
Радојка Ђурић ВСС Енглески језик VII - 1
Јасна Стојнић ВСС Енглески језик
Слађана Митровић ВСС Енглески језик, Француски језик
Милица Павловић ВСС Француски језик
Жељко Вишњић ВСС Техничко и информатичко образовање VIII - 2
Милан Недељковић ВСС Физичко васпитање
Милан Петровић ВСС Физичко васпитање VIII - 3
Милан Обреновић ВСС Физичко васпитање
Ђорђе Онимус ВШС Музичка култура, Грађанско васпитање V - 2
Радмила Нишевић ВШС Хемија
Драган Николић ВСС Географија
Дева Зорић Савић ВСС Географија
Љиљана Стојнић ВШС Ликовна култура, Грађанско васпитање VIII - 1
Милева Максимовић ВСС Биологија
Братислава Добрић ВСС Биологија
Стефан Маравић ВСС Информатика и рачунарство VII - 2
Љубомир Нишевић ВСС Информатика и рачунарство
Боривој Стефановић ВСС Физика
Марина Вилотић ВСС Физика
Раденка Јанковић ВСС Физика
Немања Јевтић ВСС Верска настава
 Сретен Тадић ВСС Верска настава
Ружица Полић ВСС Грађанско васпитање

Помоћно особље

Име и презимеСтручна спремаРадно место
Милан Јеротић КВ Домар
Милован Илић КВ Ложач
Светлана Андрић КВ Куварица
Милица Павловић НСС Помоћни радник
Милојка Лукић НСС Помоћни радник
Милена Илић КВ Помоћни радник
Зорица Стевић НСС Помоћни радник
Милена Матић КВ Помоћни радник
Зорица Ђокић НСС Помоћни радник

Go to top

White-Abstract-Backgrounds