Поштовани родитељи,

обавештавамо вас да ће евидентирање деце за упис у први разред основне школе, за школску 2021/22. годину бити вршено у периоду од 17. до 19. марта 2021. године у просторијама школе  од 9.00 до 15.00 часова.

У први разред основне школе а школску 2021/22. годину уписују се:

Родитељи приликом пријаве за упис не подносе документа. Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детета и лекарско уверење прибавља школа приликом е-уписа службеним путем на основу писане сагаласности родитеља. Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно.

Школи се стављају на увид лична документа – лична карта родитеља са ЈМБГ.

Родитељи треба да припреме информацију о ЈМБГ-у детета који ће саопштити школи приликом пријаве за упис.

Све потребне информације о даљем поступању  вези са уписом деце родитељи ће добити у школи.

Молимо родитеље да поштују све прописане хигијенско – епидемиолошке мере заштите, обавезно ношење маски и држање прописане дистанце.

МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА НЕ ДОВОДЕ ДЕЦУ У ШКОЛУ

Захваљујемо се на сарадњи и желимо срећан полазак у школу будућим првацима!