ПочетнаЗапослени

Запослени

Овде можете погледати списак запослених у нашој школи.

Директор школе

Име и презимеСтручна спрема
Биљана Марковић ВСС

Секретар школе

Име и презимеСтручна спрема
Милена Игњатовић ВСС

Шеф рачуноводства

Име и презимеСтручна спрема
Вера Павловић ССС

Стручни сарадници

Име и презимеСтручна спремаРадно место
Мирјана Поповић ВСС Педагог

Разредна настава

Име и презимеСтручна спремаОдељенско старешинство
Милена Богосављевић ВСС  продужени боравак
Драгица Ђукановић ВСС II - 2
Снежана Стефановић ВСС III - 2 
Јасмина Лазић ВСС III - 1 
Биљана Митровић ВСС II - 1 
Зорица Павловић ВШС IV - 1 
Гордана Пауновић ВСС I - 1 
Драга Радмиловић ВШС III - 3, IV - 3 
Којић Гордана ВСС IV - 2
Гордана Тешић ВСС I - 2
Драгана Церовац ВСС I - 4, II - 3 
Ружица Полић ВШС I - 3

Предметна настава

Име и презимеСтручна спремаНаставни предметОдељенско старешинство
Зорица Станојевић Реџа ВШС Српски језик
Миленија Мићановић Петрушевска ВШС Српски језик
Данка Павловић ВСС Математика
Борис Суботић ВСС Математика
Младен Степановић ВСС Историја
Радојка Ђурић ВСС Енглески језик
Јасна Стојнић ВСС Енглески језик
Драгица Ђунић Онимус ВСС Енглески језик
Слађана Митровић ВСС Француски језик, Библиотека
Милица Павловић ВСС Француски језик
Жељко Вишњић ВСС Техника и технологија
Милан Петровић ВСС Физичко и здравствено васпитање
Александар Томић ВСС Физичко и здравствено васпитање
Ђорђе Онимус ВШС Музичка култура, Хор
Јања Радић ВСС Хемија
Драган Николић ВСС Географија
Дева Зорић Савић ВСС Географија
Љиљана Стојнић ВШС Ликовна култура
Милева Максимовић ВСС Биологија
Братислава Добрић ВСС Биологија
Стефан Маравић ВСС Информатика и рачунарство
Раденка Јанковић ВСС Физика
Немања Јевтић ВСС Верска настава
Сретен Тадић ВСС Верска настава
Весна Гачић ВСС Грађанско васпитање

Помоћно особље

Име и презимеСтручна спремаРадно место
Милан Јеротић КВ Домар
Милован Илић КВ Ложач
Светлана Андрић КВ Сервирка
Милица Павловић НСС Помоћни радник
Милојка Лукић НСС Помоћни радник
Милена Илић КВ Помоћни радник
Зорица Стевић НСС Помоћни радник
Милена Матић КВ Помоћни радник
Зорица Ђокић НСС Помоћни радник

Go to top

White-Abstract-Backgrounds