Издвојено одељење у Руњанима

Школа  у Руњанима је 2 километра удаљена од матичне школе. Почела је  са радом 1. септембра 1956. године,у просторијама Задружног дома, као издвојено одељење ОШ „Вук Караџић“ Липница. Тако је радила до 1968. године, када је припојена основној школи у Клупцима, у чијем саставу је и сада.

То је четвороразредна школа са 2 комбинована одељења. Школу похађа укупно 27 ученика. Поред  основног, у школи се обавља и предшколско образовање. Школа поседује 2 учионице за редовну наставу и једну за предшколце, тако да се настава одвија само у првој смени.

Школа је опремљена наставним средствима и помагалима неопходним за примену савремених метода у настави. Креативне и вредне учитељице Церовац Драгана и Радмиловић Драга су са ученицима осликале спољашње и унутрашње зидове школе, тако да се ученици у њој осећају веома лепо. У школи се , поред редовне наставе, организују и различите, веома занимљиве активности: угледни часови, приредбе, излети… Редовно се обележавају Дечја недеља, школски празници и сл.

Иако раде у комбинованим одељењима и  нема их много, ученици  постижу изузетно добре резултате у школи и на  такмичењима из математике. Веома су успешни и у  старијим разредима, па је ова школа  изнедрила и бројне ђаке генерације: Мишковић Верицу, Бојић Јелену, Ђокић Бошка, Ранковић Бојану.

Лепо је бити ученик мале школе у Руњанима.